Bio

The poet lives and works in Ghent. His work has been published here and there, offline and online. Vloekschrift is his debut collection.
Arno Van Vlierberghe makes an impressive entrée into the poetry scene in the Low Countries with his first collection Vloekschrift, nominated for the C. Buddingh’-prize for the best debut volume of verse. His texts – which he himself prefers to label as ‘zones’ – formally contain quite a lot of the ingredients of so-called postmodern poetry: they move in all directions, they do not believe in the unity of the subject and they place themselves knowingly in textual traditions which they acknowledge and yet at the same time distance themselves from. – Patrick Peeters

Poetul trăiește și lucrează în Ghent. Opera lui a fost publicată peste tot, online și în print. Vloekschrift e numele volumului său de debut.
Arno Van Vlierberghe are o intrare impresionantă pe scena literară din Țările de Jos cu volumul de debut, nominalizat pentru premiul C. Buddingh. Textele lui – pe care preferă să le numească ‘zone’ – conțin, din punct de vedere formal, destul de multe dintre elementele așa-numitei poezii postmoderne: se mișcă în toate direcțiile, nu cred în unitatea subiectului și se plasează conștient în tradiții textuale pe care le recunosc și de care, în același timp, se distanțează. – Patrick Peeters