Alexandru Cosmescu (b. 1985 in Chișinău, Republica Moldova) is a philologist, philosopher and translator. He published Un spațiu blînd care mă primește cum m-ar îmbrățișa (2013). At present he is a researcher at the Science Academy of Moldova.


Alexandru Cosmescu  (n. 1985 în Chișinău, Republica Moldova) este filolog, filosof  și traducător. A publicat Un spațiu blînd care mă primește cum m-ar îmbrățișa (2013). În prezent este cercetător științific la Academia de Științe a Moldovei

 

(my cells die and replace one another)

he took me to the lake nearby, it was muddy, ‘this is my favorite stub’ he said, and we sat down. ‘when i’m powerless, i come here. when it gets cloudy, i can see the fish in the water. i make no noise and they come near the shore’. i told him how i was working in a library and i had 20 readers in half a year. he was laughing and we were talking without looking at each other. now the wires are severed. all i can do is recompose.

i go in places where people make noise and their noises overlap.

i tighten my scarf around my neck, then i let it loose.

i tighten my lips and i shiver.

my cells die and replace one another.

one day i will have a body that has never seen you.

a body that you have never seen.

 

(celulele mele mor și se înlocuiesc una pe alta)

m-a dus la un lac din apropiere, era tulbure, a spus ‘asta e buturuga mea favorită’ şi ne-am aşezat. ‘dacă nu am putere, vin aici. când cerul se înnorează, se văd şi peştii în apă. nu fac niciun zgomot și se apropie de mal’. i-am povestit despre cum lucram la bibliotecă şi am avut 20 de cititori în jumătate de an. râdea și vorbeam fără să ne uităm unul la altul. acum firele s-au rupt. a rămas numai să recompun.

mă duc în locuri în care oamenii fac zgomot și zgomotele lor se suprapun.

îmi strâng fularul în jurul gâtului, apoi mi-l las liber.

îmi strâng buzele și tremur.

celulele mele mor și se înlocuiesc una pe alta.

cândva o să am un corp care nu te-a văzut niciodată.

pe care nu l-ai văzut niciodată.