Andrei Dósa (b. 1985, in Brașov) made his literary debut with When Completeness Comes (Tracus Arte, 2011), for which he received the  “Mihai Eminescu” Opera Prima National Award of Poetry 2011. For his second book, American Experience (2013), he was awarded “The 2013’s Best Young Poet”, at the Young Writers’ Gala, the fourth edition, 2014. Recently, he published his third book Nada (Pandora M, 2015). He is a collaborator of Poesis International, Astra and Corpul T magazines.


Andrei Dósa (n. 1985, în Brașov) a debutat cu volumul Când va veni ceea ce este desăvârșit (Tracus Arte, 2011), pentru care a primit Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu”, Opera Prima. Pentru a doua sa carte, American Experience (Cartea Românească, 2013), a primit Premiul „Tânărul poet al anului 2013”, în cadrul Galei Tinerilor Scriitori, ediţia a IV-a, 2014. De curînd, a publicat cea de-a treia sa carte, Nada (Pandora M, 2015). Este colaborator al revistelor Poesis International, Astra și Corpul T.  

radar love lizard

you threw yourself on the bed and turned on the TV
our hearts melted on animal planet
though your body was an entirely new species
after almost a month

gotta keep a little place
gonna keep it real warm

we didn’t go to tiff
in our self-imposed quarantine of uncertain relationships
I saw a few scenes from an Israeli movie
about a brass band lost in the desert
another day a whirligig in gruia neigbourhood
the CDs mounted between the blades sparkled
locomotives lowered their pantographs
in front of their shed

the contact surface was minimal
the roughest skin against the vermillion border
the weenie against the callus
the eyes fixed on the ceiling regret
maybe something else as well

I sat by the coffee table with plastic flowers
the inner shudder was a sign
the engine is going to seize

we no giving up france so easy
we looking for familiarity
like for a game of monopoly
we forcing getting close
war started by a nation
on the brink of a humanitarian disaster

Translated from Romanian by Rareș Moldovan

radar love lizard

te-ai trântit pe pat și ai deschis televizorul
ne-am înduioșat pe animal planet
deși trupul tău specie cu totul nouă
după aproape o lună

gotta get a little place
gonna keep it real warm

n-am fost la tiff
în carantina autoimpusă a relațiilor nesigure
am văzut câteva scene dintr-un film israelian
despre o fanfară rătăcită în deșert
în altă zi o morișcă de vânt în gruia
cd-urile montate între pale străluceau
locomotive își coborau captatoarele
în fața depoului

suprafața de contact a fost minimă
pielea cea mai aspră cu semimucoasa
puța cu bătătura
ochii ațintiți spre tavan părere de rău
poate și altceva

m-am așezat lângă măsuța cu flori sintetice
tremurul interior a fost un semn
motorul se va gripa

noi nu renunț așa ușor la franța
noi caut familiaritatea
ca pe o partidă de monopoly
noi forțez apropierea
război pornit de o națiune
aflată în pragul unui dezastru umanitar