Bio

Eta Dahlia is a Russian poet and filmmaker based in London. His work combines minimalist Russian poetry with a range of other audio-visual media. He works with spoken word, images, colours and music, integrating these elements into inseparable rhythmic and rhyming compositions to create coherent and complete multimedia poetic pieces. One of his goals is to strive to achieve a universal type of a poem, where the understanding and appreciation of the piece is not limited to its original language. Recently, Eta Dahlia’s work has been exhibited at the National Poetry Library at Southbank Centre (London), the Centre for Recent Drawing (London), various poetry magazines and poetry film festivals.

Eta Dahlia este un poet și regizor rus stabilit în Londra. Opera lui combină poezia rusească minimalist cu o serie alte media audio-vizuale. Lucrează cu cuvinte rostite, imagini, culori și muzică, intregrând aceste elemente în compoziții ritmate și care rimează cu scopul de a crea opere poetice multimedia coerente și complete. Unul dintre scopurile sale e să găsească un tip universal de poem, ale cărui apreciere și înțelegere să nu fie limitate la cunoașterea limbii originale a poemului. Recent, opera lui Eta Dahlia a apărut în diverse reviste de poezie și în cadrul unor festivaluri de film și poezie și a fost expusă la National poetry Library din Southbank Centre și la Centrul pentru Artă Recentă din Londra.