Katja Perat was born on 7 January 1988 in Ljubljana and is the co-founder and member of the editorial board of the Idiot literary magazine. She contributes in the editing of several Slovenian literary magazines and writes as a literary critic and publicist. Her first book of poetry, Najboljši so padli (The Best Have Fallen), was published in 2011 and in 2014 her second book of poetry, Davek na dodano vrednost (Value-Added Tax) was also published.


Katja Perat s-a născut pe 7 ianuarie 1988 în Ljubljana și este co-fondatorul și membru al consiliului editorial al revistei literare Idiot. Contribuie la editarea mai multor reviste literare Slovene și scrie în calitate de critic și publicist. Primul ei volum de poezie, Cei mai buni au căzut,a fost publicat în 2011, iar în 2014 este publicată cea de-a doua carte a sa, Taxa pe valoare adăugată.

 

Deconstruct Me

I
(with my freethinking attitude to reality)
Am some kind of perfection.

The golden dreams of the avant-garde,
Dismantled identity,
The triumph of a useless complication,
The girl who turned into a washing machine,
Dismembered body,
Scattered throughout the desert –

We fought for this,
This is the kingdom,
Which overcame fascism.
I am your victory.
Thank you.

I don’t need attention,
I’m not asking for love,
The universe and I settled our bills.
It doesn’t owe me any favours.

I am invented perfection,
I am endless invented perfections,
Which demand endless maintenance,
I am what I am,
I am what I know,
I am what I fought for,
I am that from which I turn away,
I am that which I turn towards,
I am what you attach to me,
I am that which slips by unnoticed.

Deconstruct me,
That is the single intimate demand that I can make,
Deconstruct me,
Take me from literature
And prepare me for love.

Traducere din limba slovenă de Katie Harrison, Olivia Hellewell,
Matej Klemen, Christopher Lycett, Benjamin Lowe,
Christopher O’Rourke, Jonathan Rowson, Magdalena Wiercioch

 

Deconstruiește-mă

Eu
(cu atitudinea mea tolerantă în fața realității)
Sunt un fel de perfecțiune.

Visele de aur ale avangardiștilor,
Identitate destrămată,
Triumful unei complicații inutile,
Fata care a devenit o mașină de spălat,
Corp descompus,
Împrăștiat în deșert –

Am luptat pentru asta,
Ăsta-i regatul
Care a înfrânt fascismul.
Eu sunt victoria voastră.
Mulțumesc.

N-am nevoie de atenție,
Nu cer iubire,
Universul și cu mine suntem deja chit.
Nu trebuie să-mi facă nicio favoare.

Sunt perfecțiunea închipuită,
Sunt nesfârșite perfecțiuni închipuite,
Care necesită întreținere permanentă,
Sunt ceea ce sunt,
Sunt ceea ce știu,
Sunt ceea ce am luptat să fiu,
Sunt lucrul de care mă îndepărtez,
Sunt lucrul de care mă apropii,
Sunt ceea ce legi de mine,
Sunt ceea ce trece neobservat.

Deconstruiește-mă,
Ăsta e singurul lucru intim pe care pot să-l cer,
Deconstruiește-mă,
Scoate-mă din literatură
Și pregătește-mă pentru iubire.

Traducere din limba engleză de Vlad Pojoga