Bio

Uroš Prah (1988, Slovenia) is a poet, editor and translator. He studied in Ljubljana and is a university graduate in philosophy and comparative literature. He co-founded a literary magazine IDIOT, which he co-edited for many years — between 2011 and 2015 as the editor-in-chief. In 2015 and 2016 he was the program director of Literodrom – an international festival that problematized literary practices and traced new modes of writing, publishing and forming artistic communities according to their geographical, political and social specificities. The artist is currently based in Vienna. Prah’s first poetry collection with the untranslatable title Čezsepolzeči (Gliding over Themselves) came out in 2012 and will appear in Croatian this year. His second poetry collection Tišima (Phush) was published in 2015 and was nominated for the Jenko Poetry Award and the Veronika Poetry Award in 2016. His works have been published in several magazines and anthologies in Germany, Austria, Italy, Croatia, Serbia, Montenegro, Argentina and the USA.

Uroš Prah (1988, Slovenia) e poet, redactor și traducător. A studiat în Ljubljana și e absolvent al Facultății de Filozofie și Literatură Comparată. Este co-fondator al revistei literare IDIOT, al cărei redactor-șef a fost între 2011 și 2015. În 2015 și 2016 a fost directorul programului  Literodrom – un festival internațional care problematizează practicile literare și trasează noi moduri de a scrie, de a publica și de a forma comunități artistice în acord cu specificurile geografice, politice și sociale. Artistul locuiește în prezent în Viena. Primul volum al lui Prah, cu titlul intraductibil Čezsepolzeči (Gliding over Themselves) a fost publicat în 2012 și o să apară în croată anul acesta. Al doilea său volum Tišima (Phush) a fost publicat în 2015 și a fost nominalizat pentru premiul de poezie Jenko și premiul de poezie Veronika, în 2016. Lucrările sale au fost publicate în numeroase reviste și antologii în Germania, Austria, Italia, Croația, Serbia, Muntengeru, Argentina și Statele Unite.